Painotettu opetus

Vaikka meistä on hienoa, että koulussamme on mahdollista painottua itseään kiinnostaviin asioihin, emme voi olla nostamatta esiin, että asiassa voi olla myös huonoja puolia. Tässä artikkelissa kerromme mielipiteemme teema-luokista ja niiden opetuksesta, sekä haastattelemme rehtoria ja opettajaa asiasta.
Jos tarkemmin mietimme, opetuksessa ja luokkien järjestelyssä on mielestämme paljon aukkoja. Kuluneen vuoden aikana olemme kokeneet, että esim. tanssi-luokan esitykset ja harjoitukset menevät liikuntatuntiemme edelle, ja mielestämme se ei ole oikein. Samantapaisia tilanteita on tullut vastaan useampaan otteeseen pitkin vuotta.
Olemme huomanneet myös edellisinä vuosina, että juhlissa meidän luettuamme lyhyen tietotekstin, Musiikki-luokka esittää vaikean laulun ja Tanssi-luokka vaikuttavan tanssin. Osasyynä on tietenkin se, että luokallamme ei usein ole työskentelyrauhaa suunnitella pidempää esitystä, esim. näytelmää. Mielestämme on kuitenkin väärin, että se kostautuu muille hyvin käyttäytyville oppilaille.
Kyseessä on siis oppilaan mielipide, ja joskus kannattaa katsoa asioita siltä kannalta.
Haastattelimme ensin Rehtoria:
-Mitä mieltä olet painotetuista luokista?
-Minun mielestäni kaikkein tärkeintä on perusopetus ja perustyö mitä koulussa tehdään. Kaikkein tärkeintä on, että te saatte hyvät lähtökohdat jakoon, ja että pystytte tekemään omia valintoja. Mutta meillä kaikilla on sellaisia erikoistaitoja, mitä kannattaa kehittää heti alusta asti. Joku saattaa olla musikaalinen, niin siitä hyötyy jos saa panostaa siihen musiikkiin vähän enemmän. Painotettu opetus lähinnä sitten tukee sitä muuta opetusta, että se ei suinkaan ole se pääasia.
-Jos sulta kysyttäis, että mikä on teema-luokka, mitä sä vastaisit?
-Sanoisin, että se on vaihtelevien teemojen mukaan annettavaa painotettua opetusta.
-Onko sun mielestä teema-luokkien painotettu opetus samanarvoista kuin muden luokkien?
-Jos se mitataan tuntimäärinä, niin on. Teemaluokilla on enemmän tunteja ja teemaluokalla keskitytään nimenomaan siihen painotettuun asiaan. Mutta musiikki- ja tanssiluokilla se teema pysyy joka vuosi samana, niin teistä se saattaa tuntua siltä.
-Oletko ollut suunnittelemassa muiden luokkien projekteja?
-En koskaan. Että se riippuu ihan opettajasta. Ja on saattanut olla myös oppilaitten vanhempia mukana suunnittelemassa. Joistakin projekteista tiedän, mutta en varmasti kaikista.
Kari Harmoinen
-Onko sun mielestä teema-luokkien painotettu opetus saman tasoista kuin musiikki- ja tanssiluokkien?
-Joo, kyllä se menee ihan samalla tavalla.
-Miten teema-luokkia voitais kehittää?
-Kehittämällä sääntöjä ja sen linjausta teidän ehdottamiin suuntiin.
-Mitä mieltä olet oppilaiden päätösvallasta?
-No sitähän on koko ajan lisätty ja on tärkeää että oppilaita kuullaan. Oppilaskunta on hyvä esimerkki siitä. Tietenkin päätösvalta on oppilailla ja vanhemmilla.

Lana, Helmi ja Emmi
6.a